Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Disclaimer

Informasjon på disse nettsider baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, og Invento har gjort nødvendige tiltak for å sikre at informasjonen er presis og fullstendig. Invento kan ikke garantere at informasjonen er presis eller fullstendig all den tid den baseres på kilder eller vurderingsgrunnlag som er utenfor vår kontroll.

Link til informasjon utenfor invento.no er lagt opp for å fylle et potensielt informasjonsbehov hos besøkende. Invento påtar seg intet ansvar for informasjon som finnes hos tredjepart.

Informasjonen skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av informasjon på disse nettsider.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, den enkelte forvalters dyktighet, risiko samt kostnader ved forvaltning. 

Tvister som måtte oppstå som følge av informasjon funnet på disse nettsider skal avgjøres etter norsk rett, med Oslo som verneting.

Personvernerklæring - GDPR

Dette er informasjon om vår bruk av dine personopplysninger i samsvar med EUs databehandlingsforordning (General Data Protection Regulation, Regulation 2016/679, the Data Protection Legislation).

Personlige data

Personlige data inkluderer informasjon som:
- Navn
- Adresse
- E-postadresse
- Andre kontaktdetaljer
- Signatur
- Nasjonalitet
- Personnummer
- Legitimasjon
- Kommunikasjonskorrespondanse
- Bankkontodetaljer
- Detaljer relatert til investeringsaktiviteter foretatt gjennom Invento eller tredjeparter Invento har avtale med


Vi samler kun inn informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne utføre våre tjenester. Informasjonen vi samler inn vil avhenge av tjenesten som tilbys. Invento Kapitalforvaltning vil i forbindelse med ytelse av investeringstjenester innhente og behandle personopplysninger fra deg for å gjennomføre hensiktsmessighets- og egnethetstest i henhold til verdipapirloven. Informasjon om din finansielle situasjon, investeringsmål og risikoprofil er nødvendig for å kunne utføre investeringsrådgivning.
All elektronisk kommunikasjon lagres og det er opptak av alle telefonsamtaler du har med din rådgiver. Annen kommunikasjon som skjer i møter eller andre samtaler vil skrives ned i møtereferater eller øvrige notater. Hvis det er kommunikasjon som du ikke ønsker at skal være lagret må dette meldes fra om til din rådgiver.


I henhold til gjeldende regelverk kan Invento Kapitalforvaltning innhente nødvendig informasjon om deg fra private eller offentlige registre.


Bruk av personlige data

Invento Kapitalforvaltning kan samle, lagre og bruke dine personlige data for lovlige formål som:
- Investeringstjenester
- Interne analyser
- Kundeadministrasjon
- IT-administrasjon


Alle ansatte i Invento Kapitalforvaltning har taushetsplikt om den informasjonen som samles inn og brukes.


Dine rettigheter vedrørende personopplysninger

I henhold til lov har du rettigheter til å få innsyn og informasjon om hvilke personopplysninger Invento har lagret om deg. Du har også rett til å kreve korrigering eller sletting av personopplysningene som enten er feil eller som Invento ikke lenger har grunnlag for å oppbevare, så lenge slik sletting ikke strider med relevant lovverk. Du kan til enhver tid etterspørre oversikt over de personopplysninger Invento har lagret.
Invento vil oppbevare dine personopplysninger så lenge kundeforholdet varer, og opptil 10 år etter endt avtaleforhold, der loven tilsier at personopplysningene må foreligge.

Share on Facebook

Logg inn